Ενεργειακοί Υαλοπίνακες

Ενεργειακοί Υαλοπίνακες της Βιομηχανικής Μονάδας Claufen στη Βέροια.

Χαρακτηριστικά

  • Καλύτερη θερμομόνωση
  • Καλύτερη προστασία
  • Χαμηλότερη αντανάκλαση
  • Διπλή υάλωση με argon 90%

Τα ενεργειακά τζάμια πετυχαίνουν μέχρι και 20 βαθμούς διαφορά με το εξωτερικό περιβάλλον

Υπάρχουν τρεις συντελεστές που καθορίζουν με επαρκή ακρίβεια την ενεργειακή συμπεριφορά/επίδοση μιας υάλωσης :

  1. Συντελεστής Φωτοπερατότητας ή Light transmission (LT): Aυτός είναι ο συντελεστής ο οποίος εκφράζει το ποσοστό της φωτεινής ενέργειας (το ορατό κομμάτι του συνολικού φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας)του ηλίου που διέρχεται από την υάλωση σε σχέση με την συνολικά εκπεμπόμενη
  2. Συντελεστής Θερμοπερατότητας ή συντελεστής Κ ,(U–Value): O συντελεστής αυτός εκφράζει την ισχύ που πρέπει να καταβάλει κάποιος ώστε να αναπληρώσει τις θερμικές απώλειες για κάθε τετραγωνικό μέτρου άλωσης και για κάθε βαθμό διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που θέλει να διατηρήσει (watt/m2*Co).
  3. Ηλιακός συντελεστής(g – Value) ή SolarFactor (SF): α. Ο συντελεστής αυτός μας δίνει το μέτρο του φαινομένου του θερμοκηπίου που θα πρέπει να αναμένουμε από μια υάλωση. Εκφράζει δηλαδή , το ποσοστό της συνολικά προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας που τελικά θα διέλθει δια μέσου της υάλωσης στον εσωτερικό χώρο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο