Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.claufen.gr αποτελεί μια από της σελίδες της εταιρείας παραγωγής και εμπορίας μονωτικών υλικών ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΣ Ι. ΘΕΟΔΩΡΟΣ, που εδρεύει στη Βέροια και η οποία από εδώ και πέρα θα αναφέρεται ως “εταιρεία” ή “εταιρεία μας” και η ιστοσελίδα www.claufen.gr θα αναφέρεται ως “ιστότοπος” ή “ιστοσελίδα”.

Σχετικά με τους Όρους Χρήσης
Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, σύμφωνα με το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τα συναλλακτικά ήθη .

Εγκυρότητα Πληροφοριών Ιστοτόπου.
H εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα, όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που κατά περίπτωση περιγράφονται για κάθε προϊόν που διαθέτει, τις τιμές τους υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών και Υποχρεώσεις της Εταιρίας απέναντι στους Χρήστες.
Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της εταιρίας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται . Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων σας έχει παρθεί. Τα προσωπικά σας στοιχεία σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να γνωστοποιούνται και σε αρμόδιες αρχές .

Για οποιαδήποτε απορία ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@claufen.gr είτε τηλεφωνικά στο 23310 71531.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης σχετικά με την περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει να αφαιρεθούν και να καταργηθούν τα προσωπικά του στοιχεία οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί από όλες τις λίστες διατήρησης δεδομένων χρηστών και πελατών της εταιρίας.

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Υποχρεώσεις Χρήστη Απέναντι στην Ιστοσελίδα
Οι χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δεν θα τη χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας σχετικά με την ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της.

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρίας DIGIDOT.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το κατάστημα , έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα της ιστοσελίδας. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της εταιρίας DIGIDOT.gr. ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, είναι ανά πάσα στιγμή κατοχυρωμένα από εμάς. Η χρήση αυτών επιτρέπεται μόνο με ρητή εξουσιοδότηση από εμάς.

6. Τρόποι Επικοινωνίας

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αποστολής μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletter ) ενημερωτικού ή προωθητικού χαρακτήρα για τις υπηρεσίες της σε χρήστες κατόπιν της ρητής τους συναίνεσης και πάντα με τη δυνατότητα απεγγραφής τους από τη λίστα οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης- αποδέκτης των μηνυμάτων το επιθυμεί με ευκρινή και ξεκάθαρο τρόπο.

Αλλαγές /Τροποποιήσεις των Όρων και των Πληροφοριών της Ιστοσελίδας
Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μερικώς ή συνολικά τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ισοτόπου άνευ προηγούμενης προειδοποίησης καθώς και των κειμένων της ιστοσελίδας σε περιπτώσεις όπως π.χ. αλλαγής τιμών, αλλαγής τρόπων πληρωμής κ.λ.π. με σκοπό την έγκυρη και ορθή πληροφόρηση των χρηστών του.

Όροι και Ρυθμιστικές Αρχές
Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι δεν επηρεάζονται από αυτόν και εξακολουθούν να έχουν πλήρη ισχύ. Για κάθε διαφορά που δύναται να προκύψει εξ’ αυτών αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Βέροιας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο